Co de Vries

Co_de_Vries
Co de Vries

In het kort...

prof. dr. J.J. (Co) de Vries promoveerde op een studie van de hydrogeologie van het topsysteem van Nederland. De kenmerken van rivieren en beken worden verklaard vanuit eenvoudige grondwaterformules. Het lezen van dit proefschrift wordt van harte aanbevolen voor geohydrologen die een globaal overzicht willen krijgen van de geohydrologische opbouw van ons land.
Ook zijn beknopte overzicht van de hydrologie van Nederland en de geschiedenis van het hydrologisch onderzoek zijn nog steeds het lezen waard. Alle drie de boeken zijn  uitstekend antiquarisch verkrijgbaar.

In 1967 publiceerde hij een eenvoudige formule voor het berekenen van de reistijd van een infiltrerend waterdeeltje in een watervoerende laag.

Publicaties

1974 - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands. A groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quartnerary accumulation area. Rodopi, Amsterdam. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.

1975 - Inleiding tot de hydrologie van Nederland. Rodopi Amsterdam (2e druk in 1876, 3e druk in 1980).

pdf-ernst19371975 - Some Calculation Methods for Determination of the Travel Time of Groundwater. Aqua-Vu Serie A. No. 5: p3-15. Vrije universiteit, Amsterdam.

1982 - Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Overzicht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het water in Nederland tussen 1830 en 1980, beschouwd vanuit een geohydrologische gezichtshoek. Rodopi, Amsterdam.

Wetenschappelijk werk

Johannes Jacobus (Co) de Vries werd geboren in 1943 te Anna Paulowna. Hij studeerde Fysische Geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was daarna werkzaam als geohydroloog bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID). In 1968 kwam hij in dienst van de VU bij de vakgroep Hydrogeologie en Geografische Hydrologie, waar hij in 1974 promoveerde [2].
Zijn proefschift beschouwt het natuurlijke ontwateringssysteem van Nederland (de rivieren en beken) en verklaart de hydrogeologische kenmerken vanuit eenvoudige stromingswetten. De Vries schreef een beknopt overzicht van de hydrologie van Nederland (1975) en een historisch overzicht van wetenschappelijk hydrologisch onderzoek in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw (1982). Co de Vries werd hoogleraar aan de VU waar hij op 31 januari 2006 met emeritaat ging [2].

Referenties

[1] Biografie op de achterkant van de derde druk van Inleiding tot de Hydrologie van Nederland.

[2] Afscheid van drie VU-hydrologen. NHV nieuwsbrief 6 januari 2006.