Jans Wesseling

In het kort...

Jan Wesseling publiceerde een aantal nota's bij het ICW die de basis vormden voor de toegepaste cultuurtechnische normen voor waterbeheersing in landinrichtingsprojecten [1]. In deze publicaties worden praktische ontwerpcriteria afgeleid uit analytische beschrijvingen van de grondwaterstroming.

Publicaties

1957 - Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden. Proefschrift, Wageningen. Ook uitgegeven als Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen (63-5).

PDF-logo1961 - De betekenis van de hoogwaterlijn bij beekverbeteringen. ICW Nota 334

PDF-logo1968 - Bergend vermogen en drainagecriterium. ICW Nota 448.

1969 - Enkele resultaten van het hydrologisch onderzoek op het ontwateringsobject Hoenkoop. ICW Nota 510.

PDF-logo1984 - Enkele kanttekeningen bij de methode Dekker. ICW Nota 511

Wetenschappelijk werk

Jan Wesseling promoveerde op 10 mei 1957 op de relatie tussen beschikbaar en vocht en productie van landbouwgewassen. Hij werkte de rest van zijn carriére bij het ICW, waar hij onderzoek deed naar de effecten van ontwatering op de beschikbaarheid van vocht voor landbouwgewassen.
Resultaten van onderzoeken door het ICW werden omgezet in normen voor landinrichtingsprojecten, die bindend waren voor de hydrologen bij de Landinrichtingsdienst. Daartoe werden bijeenkomsten gehouden in Wageningen, waar de hydrologen uit de regio's kennis dienden te nemen van de nieuwste inzichten van het ICW. Het werk van Jan Wesseling is daardoor van grote invloed geweest op de praktijk van waterbeheersingsprojecten in Nederland.

Referenties

[1] Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch Vademecum. Cultuurtechnisch vademecum. Vereniging voor landinrichting, 1992.