Ed Veling

In het kort...

portret_ed_veling
Ed  Veling

Ed Veling specialiseerde zich als mathematisch-fysicus in oplossingen op het gebied van de hydrologie.
Hij werkte onder meer aan het programma FLOP, waarmee in de jaren tachtig stroombanen naar grondwateronttrekkingen werden berekend op basis van analytische oplossingen. FLOP is de basis geweest voor de huidige ruimtelijke bescherming van drinkwateronttrekkingen tegen verontreinigingen.

In 2009 publiceerde hij samen met Kees Maas de finale oplossing voor tijdsafhankelijke stijghoogten en snelheden in een meerlagensysteem, met verschillende horizontale en verticale doorlatendheden, met z-afhankelijkheid (dus geschikt voor onvolkomen putfilters). De oplossing is semi-analytisch, er wordt alleen gebruik gemaakt van een Laplace-inversie.

In 2010 publiceerde hij samen met Kees Maas een handige formule om de formule van Hantush met weinig rekeninspanning te berekenen.

Publicaties

pdf Veling, E. (1983) Grondwaterstroombanen van en naar putschermen. Jaarverslag 1982 van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Leidschendam. pag 143-147

pdfVeling, E.J.M. en C. Maas (2009). Strategy for solving semi-analytically three-dimensional transient flow in a coupled N-layer aquifer system.Journal of Engineering Mathematics 64:145–161. DOI 10.1007/s10665-008-9256-9.

pdfVeling, E. en C. Maas (2010). Een snelle benadering van de formule van Hantush. Stromingen 16 (2010) nummer 1, p.61-69.

Op de homepage van Ed Veling op de website van de TU delft zijn veel van zijn publicaties als pdf te downloaden.

Wetenschappelijk werk

In 1973 studeerde Ed Veling af in de wiskundige fysica, een specialisatie binnen de toegepaste wiskunde. Hij vervulde zijn dienstplicht bij de Marine in Den Helder, als docent wiskunde voor marineoffcieren in opleiding. Daarna begon hij aan zijn promotieonderzoek bij het Mathematisch Centrum (MC) in Amsterdam, later het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Veling promoveerde in 1983 aan de universiteit van Leiden bij prof.dr.ir. L.A. Peletier op het proefschrift "Transport by Diffusion".

Zijn werkzaamheden op het gebied van de hydrologie begonnen in 1982, toen hij ging werken bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (R.I.D.) in Leidschendam, dat later opging in het RIVM in Bilthoven.

Bij het R.I.D. werkte Veling als wiskundige aan de ontwikkeling van grondwatermodellen waarmee milieuvraagstukken werden bestudeerd.
Hij werkte onder meer aan het programma FLOP. Daarmee konden stroombanen worden berekend naar grondwateronttrekkingen. Dat was van groot belang om de beschermingszones voor deze winningen te kunnen bepalen, een onderwerp dat midden jaren tachtig opkwam naar aanleiding van de ontdekking van grootschalige bodemverontreinigingen.
Veling was in deze tijd de kamergenoot van Gijs Bruggeman.

Vanaf 1994 werkte Veling aan de TU Delft bij de vakgroep Civiele Techniek. Sinds 1 januari 2012 is hij met pensioen.

Referenties

[1] Biografie van Ed Veling op zijn homepage op de website van de TU delft