Gijs Bruggeman

In het kort...

Gijs-Bruggeman
Gijs Bruggeman
(23 december 2009
collectie Ed Veling)

ir. G.A. (Gijs) Bruggeman werkte bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Hij leidde analytische oplossingen af voor talloze stromingsvraagstukken. Zijn bekendste formule is de tweedimensionale oplossing voor stroming tussen twee watergangen in een gebied met neerslag en kwel. Bruggeman publiceerde deze oplossing als bijlage in een rapport van de RID over de drinkwaterwinning de Groeve.

In 1999 verscheen het vuistdikke "Analytical Solutions of Geohydrological Problems". Dit vuistdikke boek bevat ongeveer 1100 analytische oplossingen.

Publicaties

pdf1972 - Tweedimensionale stroming in semispanningswater. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.

pdf1972 - Geohydrologie van spaarbekkens. Mededeling 1 van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Den Haag.

1972 - Wiskunde in de Geohydrologie. RID, Den Haag.

1973 - Mathematical analysis of steady and nonsteady two- and three - dimensional flow in anisotropic aquifers. Mededeling 73-1 van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Den Haag.

1975 - Analytical analysis of moving fronts in two - and three - dimensional groundwater flow in anisotropic aquifers. Mededeling 75-4 van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening.

1987 - Groundwater problems in coastal areas. UNESCO, Parijs

1999 - Analytical Solutions of Geohydrological Problems. Elsevier, Amsterdam.

Wetenschappelijk werk

Gijs Bruggeman werkte op het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Hij bezat een grondige kennis van de mathematische fysica, kennis die hij zich volgens kamergenoot Ed Veling door zelfstudie had eigen gemaakt. Bruggeman las geen hydrologische literatuur, hij werkte zelf zijn oplossingen uit [2].
Wanneer een hydroloog van het RID een analytische oplossing nodig had voor een stromingsprobleem kon hij daarvoor terecht bij Bruggeman. Bruggeman luisterde dan aandachtig naar de probleembeschrijving en stelde vervolgens voor om na een paar dagen eens terug te komen. Bij het tweede bezoek pakte hij dan één van de vijf ordners uit de kast achter zijn bureau en haalde daar de gewenste oplossing uit.
Na zijn pensionering werkte Bruggeman zijn ordners uit tot een boek, waarvoor hij de van de Nederlandse Hydrologische Vereniging een Erkenning voor Bijzonder Verdienste kreeg. De laatste jaren van zijn leven woonde Bruggeman in Spanje.
Gijs bruggeman overleed op 13 augustus 2013 op 89 jarige leeftijd in Calonge (Spanje).

Referenties

pdf[1] Boekbespreking van Analytical Solutions of Geohydrological Solutions door Ed Veling. Stromingen, jaargang 7, nummer 1, badzijde 66-72

pdf[2] Verslag van het symposium waarbij de Erkenning voor Bijzondere Verdienste werd uitgereikt aan Gijs Bruggeman.