Formule van de Glee

Stationaire verlaging door onttrekking van grondwater onder een deklaag.

Formule van Hooghoudt

Stationaire afvoer uit een gedraineerd perceel.

Formule van Mazure

Kwel naar een polder achter een dijk vanuit buitenwater met een hoog peil.

Formule van Thiem

Verschil in verlaging op twee locaties in de nabijheid van een stationaire onttrekking.

Formule van De Vries

In 1967 publiceerde Co de Vries twee eenvoudige formules voor de reistijd van een waterdeeltje tussen twee punten in een watervoerende laag.