Ernst

L.F. Ernst publiceerde een bekende drainageformule die zijn naam draagt. Daarnaast publiceerde hij over een periode van 35 jaar over tal van grondwatervraagstukken. Zijn publicaties zijn nog steeds het lezen waard, voor wie geinteresseerd is in conceptueel kwantiatief denken over grondwater.

Hooghoudt

dr. S.B Hooghoudt legde in de jaren dertig de grondslag voor het Nederlandse drainageonderzoek en leidde daarbij zijn beroemnde formule af. Het grootste deel van zijn werk is echter gewijd aan veldproeven in Groningse landbouwgebieden. Hij begeleidde bekende hydrologen als Ernst, Van Deemter en Van Hoorn.

Molen, van der

prof. dr. ir. W.H. (Wiebe) van der Molen was een agrohydroloog uit de Wageningse school. Hij schreef een klassiek geworden artikel over het berekenen van bufferzones rondom veengebieden.

Wesseling

dr. ir. J. (Jans) Wesseling is de grondlegger van de klassieke ontwerpmethode voor ontwateringsstelsels.

Wit

ing. K.E. (Kees) Wit werkte bij het ICW en het Staring Centrum als geohydroloog. Zijn onderzoeksrapporten laten zien hoe analytische oplossingen in de praktijk kunnen worden toegepast op geohydrologische vraagstukken.