J.P. Mazure

JPMazure
Jannis Pieter Mazure

In het kort...

prof. dr. ir. J.P. Mazure publiceerde in 1936 een formule voor grondwaterstroming tussen twee polders met een deklaag en watervoerende sloten. Deze vergelijking staat bekend als de "formule van Mazure".

Publicaties

1932 - Invloed van een weinig doorlatende afdekkende laag op de kwel onder een dijk. De Ingenieur, nr 47, B41-B43.

1936 - Kwel en chloor bezwaar in de Wieringermeer. Gepubliceerd als bijlage 10 in: Geohydrologische gesteldheid van de Wieringermeer.Rapport, samengesteld door den dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Rapporten en Mededelingen betreffende de Zuiderzeewerken no 5. Algemeene Landsdrukkerij 's Gravenhage

1937 - De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren. Proefschrift Technische Hogeschool Delft. Den Haag, uitgeverij Gerretsen.

1940 - De water- en zoutbalans van het IJsselmeer Gepubliceerd als bijlage in het rapport van de Commissie water- en zoutbalans van het IJsselmeer.

1942 - De verdamping van het IJsselmeer. Nota Dienst van de Zuiderzeewerken.

Wetenschappelijk werk

Jannis Pieter Mazure werd geboren in Rotterdam op 24 december 1899. Na de HBS studeerde hij bouwkunde in Delft. In 1923 studeerde hij af als Bouwkundig ingenieur.
Van 1923 tot 1950 werkte hij als (hoofd)ingenieur bij de Dienst Zuiderzeewerken: aan getijdenberekeningen voor de Staatscommissie Lorenz (1923-1926), bij de afdeling Wieringermeer (1926-1930), aan berekeningen van kwel en zoutbelasting van de Zuiderzeepolders (vanaf 1930).
In 1937 promoveerde hij op "De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren", een studie over getijdeberekeningen.

Mazure werd in 1944 directeur van Ratiobouw, een stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar bouwconstructies.
In 1950 werd hij hoogleraar in Delft, eerst in de toegepaste mechanica bij Weg- en Waterbouwkunde en vanaf 1956 bij Bouwkunde. In 1968 ging hij met emeritaat.
Mazure was vanaf 1960 lid van de KNAW.

Naast zijn werk als hoogleraar was Mazure politicus. Van 1958 tot 1969 was hij lid van de eerste kamer, vanaf 1966 als voorzitter.
Mazure was een fanatiek korfballer, in 1927 en 1928 was hij lid van het Nederlands twaalftal. In de jaren vijftig gaf hij commentaar bij korfbalwedstrijden en hij schreef een handboek over deze sport [2]. In de jaren zestig schijnt hij een van de uitvinders te zijn geweest van het zaalkorfbal.

Mazure overleed in Den Haag op 3 november 1990.

Referenties

[1] Biografie van J. P. Mazure op de website "Wij zijn het Europa van Morgen"

[2] Nico Broekhuysen, S.A. Wolson en J.P. Mazure, 1949 - Dat is Korfbal! Handboek voor de Korfbalsport.

pdf[3] F.K. Ligtenberg, 1992. Levensbericht J.P. Mazure . In: Levensberichten en herdenkingen, Amsterdam. pp43-46.