N.A. de Ridder

In het kort...

N.A. De Ridder verrichte in de jaren zestig en zeventig onderzoek naar de hydrogeologie van Nederland. Hij maakte daarbij veelvuldig gebruik van analytische oplossingen. Samen met Kruseman publiceerde hij een standaardwerk over pompproeven waarin tal van analytische technieken worden beschreven.

Publicaties

1962 - Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het Prunjegebied (Schouwen-Duiveland). ICW Nota 141.

1965 - A comparative study on the hydraulic conductivity of unconsolidated sediments. Journal of Hydrology 3, p.180-160. (Samen met K.E. Wit)

1966 - Hydrogeologie van het stroomgebied van de Leerinkbeek.
ICW Nota 337.

1967 - Seepage flow analysis of a small polder in the south-western part of the Netherlands. Journal of Hydrology 5, p. 47-57. (Samen met K.E. Wit)

1967 - Hydrogeological investigations of the Peel region and its environments. Agricultural Research Report 684. Pudoc, Wageningen. (samen met P. Hondius en A.J. Helings).

1981 - Grondwaterbespiegelingen. Inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam.

Als coauteur:

1960 - L.F. Ernst en N.A. de Ridder. High resistance to horizontal groundwater flow in coarse sediments due to faulting. Geologie en Mijnbouw 39, p.66-85.

1970 - L.F. Ernst, N.A. de Ridder en J.J. de Vries. A geohydrologic study of East Gelderland (Netherlands). Geologie en Mijnbouw 49, p.457-488.

1970 - G.P. Kruseman en N.A. de Ridder. Analysis and evaluation of pumping test data. ILRI Bulletin 11, Wageningen.

pdf-logo1994 - G.P. Kruseman en N.A. de Ridder. Analysis and evaluation of pumping test data. Second edition (Completely Revised). ILRI Publication 47, Wageningen.

Wetenschappelijk werk

N.A. de Ridder begon zijn carrière bij Hooghoudt in Groningen met regionale geohydrologische karteringen. Toen het Groningse Landbouwproefstation in 1956 opging in het ICW zette De Ridder zijn werk voort in Wageningen. Het onderzoek richtte zich met name op het verband tussen korrelgrootteverdeling en doorlaatfactor van sedimenten. [1, p103-104]. Hij publiceerde over het voorkomen van zoute kwel in een proefpolder (1967) en de geohydrologie van de Peel (1967) en de Achterhoek (1970).
In 1970 verscheen het standaardwerk van Kruseman en De Ridder over pompproeven, waarvan in 1994 een herziene druk verscheen.
Van 1981 tot 1990 was De Ridder hoogleraar Hydrogeologie aan de VU.

Referenties

[1] J.J. de Vries. Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Overzicht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het water in Nederland tussen 1830 en 1980, beschouwd vanuit geohydrologische gezichtshoek. Rodopi, Amsterdam.