Engelen

G.B. Engelen heeft de regionale systeem analyse ontwikkeld, een methode om grondwaterstelsel te beschrijven op basis van kaarten en gegevens van bodem en grondwater.

Ridder, de

N.A. de Ridder verrichtte in de jaren zestig en zeventig regionale studies naar de geohydrologische opbouw van de ondergrond. Hij was medeauteur van een standaardwerk over pompproeven.

Vries, de

prof. dr. J.J. (Co) de Vries scheef een lezenswaardig proefschrift over de geohydrologie van het natuurlijke ontwateringsstelsel in Nederland. Daarnaast publiceerde hij een geschiedenis van de hydrologie en een inleiding op de hydrol0ogie van Nederland. Hij was het grootste deel van zijn loopbaan verbonden aan de VU.