Jacob Edelman

In het kort...

dr. J.H. Edelman publiceerde in 1947 in zijn proefschrift de formule voor stroming van water naar een volkomen kanaal. Deze formule staat bekend als de formule van Edelman.
In 1972 publiceerde hij zijn bekende standaardwerk over analytische oplossingen voor grondwaterstroming.

Publicaties

PDF-logo 1947 - Over de berekening van grondwaterstroomingen. Proefschrift

PDF-logo1953 - Voortplanting van eb en vloed in het grondwater. Enige opmerkingen naar aanleiding van een meting te Kattendijke. Hydrologisch Colloquium HC(S) No 292.

pdf1972 - Groundwater hydraulics of extensive aquifers. International Institute for Land Reclamationand Improvement (ILRI), Wageningen.

Wetenschappelijk werk

Jacob Hendrik Edelman promoveerde in 1947 aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij publiceerde in zijn proefschrift formules om de stroming vanuit infiltratiekanalen naar het grondwater te beschrijven. Die kennis werd gebruikt voor het ontwerp van het infiltratiesysteem in de Amsterdamse waterleidingduinen. De formule uit zijn proefschrift staat internationaal bekend als de formule van Edelman.

Na zijn promotie werkte Edelman voor de FAO, onderdeel van de Verenigde Naties. Hij deed onderzoek naar de hydrogeologische mogelijkheden voor het winnen van grondwater voor de drinkwatervoorziening in Iran (1955), Colombia (1956), Malta (1966, 1969) en Roemenië (1967).

In 1972 publiceerde het ILRI in Wageningen de eerste druk van Edelman's bekendste werk, "Groundwater hydraulics of extensive aquifers". Dit boek bevat veel afleidingen van bekende formules, het is een uitstekende maar pittige inleiding op de wiskunde achter grondwaterformules. Het principe van superpositie wordt in zijn boek op verschillende manier geïllustreerd. In 1980 verscheen een tweede druk.

Bibliografie

1940 - Strooming van zoet en zout water. Rapport inzake de watervoorziening van Amsterdam. Bijlage 2 : 8-14

PDF-logo 1947 - Over de berekening van grondwaterstroomingen. Proefschrift

PDF-logo1953 - Voortplanting van eb en vloed in het grondwater. Enige opmerkingen naar aanleiding van een meting te Kattendijke. Hydrologisch Colloquium HC(S) No 292.

1955 - Water resources in the area of Kerman. New York, United Nations Technical Assistance Administration. Prepared for the Government of Iran by J.H. Edelman.

1956 - A proposal dor the separate extraction of fresh and brackish ground water by means of superimposed filters. FAO 1956 - 8 p. and 3 large plans attached

1956 - The watersupply of the Northern Guajira, Colombia - Report of mission. FAO/Cotha 1956 - 73 p., 26 drwgs, 1 map, 5 app.

1958 - Colombia - El aprovechamiento de los recursos hidraulicos en la Peninsula de Guajira - Informe al gobierno. (Colombia - Development of water resources in the Guajira Peninsula - Report to the government). FAO 1958 - EPTA report no 793 - 23 p., 4 tab., 1 map, 12 ref.

1966 - Report to the government of Malta on salinity problems in the extraction of groundwater. FAO no. TA 2187. 37 p.

1967 - Roumanie (Hydrogeologie). Rapport de mission de conseiller. Establishment and Operation of Pilot Irrigation Stations in the Danube Plain. 8 p.

1969 - Malta - Some runoff, salinity and groundwater problems - Second report to the government. FAO 1969 - Funds-In-Trust For Malta Tf No 16 - 33 P., 2 Maps 7 Ref.

pdf1972 - Groundwater hydraulics of extensive aquifers. International Institute for Land Reclamationand Improvement (ILRI), Wageningen.

Referenties

pdf[1] T. Olsthoorn, 2006. Van Edelman naar Bruggeman. Stromingen jrg. 12 nr. 1