Kees Maas

Kees_Maas
Kees Maas

In het kort...

dr. ir. Cornelis (Kees) Maas is sinds 1973 werkzaam als geohydroloog. Hij publiceerde een reeks van artikelen over de praktische toepassing van analytische oplossingen in de vakbladen H2O en Stromingen. Ook publiceerde hij nieuwe afleidingen, waaronder een formule voor het berekenen van de dikte van een regenwaterlens. Ook legde hij de theoretische basis voor het softwarepakket Menyanthes.

Publicaties

pdf1994 - On convolutional processes and dispersive groundwater flow. Dissertatie Delft. 155 p.

pdf1997 - Snelle oudjes gaan Matlab. Stromingen jaargang 3 nummer 4 bladzijde 21-42

pdf1998 - Over grondwatergetijden. Stromingen jaargang 4 nummer 4 bladzijde 33-46

pdf2002 - Weerstanden in het Holandse profiel. Stromingen jaargang 8 nummer 3 bladzijde 5-15

pdf2008 - Drainageweerstand en voedingsweerstand van een freatische aquifer. Stromingen jaargang 14 nummer 2. bladzijde 3-16.

pdf2009 - Het eigen gewicht van freatisch grondwater of nogmaals: vergeten we iets? Stromingen

Wetenschappelijk werk

Kees Maas werd geboren op 8 februari 1947 in Den Haag. Van 1965 tot 1972 studeerde hij weg- en waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool van Delft [1]. Hij studeerde af op het onderwerp kunstmatige infiltratie van water. Van 1973 tot 1979 werkte hij bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID). Van 1978 tot 1984 was hij in dienst als hydroloog bij de Provincie Zeeland. In deze periode deed hij ervaring op met brak grond- en oppervlaktewater. Van 1986 tot 2012 was hij geohydrologisch adviseur bij KIWA (tegenwoordig KWR) [2]. Sinds begin 2012 is Maas met pensioen en adviseert hij als zelfstandig consultant.

In 1991 ontving Cees Maas de Vreedenburgh-prijs voor een reeks artikelen over stroming van water in gelaagde poreuze media [1].
In datzelfde jaar verbleef hij een half jaar in Minnesota bij prof. O.D.L. Strack, waar hij de basis legde voor zijn proefschrift over convolutie in grondwaterstromingsproblemen. Hij promoveerde in 1994 aan de Technische Universiteit Delft [2].

Kees Maas schreef artikelen over de praktische toepassing van analytische oplossingen voor grondwaterstroming in de vaktijdschriften Stromingen en H2O. Daarnaast legde hij de theoretische basis voor het softwareprogramma Menyanthes.

Kees Maas is redacteur van de rubriek Vuistregels in het vakblad Stromingen. Deze vuistregels zijn, voor zover ze betrekking hebben op grondwater, overgenomen op deze website.

Referenties

[1] pdf-logoCurriculum vitae in het proefschrift van Kees Maas

[2] pdf-logoCurriculum Vitae van dr. ir. C. (Kees) Maas, senior geohydroloog. Website KWR Watercycle Research Institute.