L. Huisman

In het kort...

prof. ir. L. Huisman was een pionier op het gebied van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater. Hij ontwikkelde deze kennis bij de Amsterdamse waterleidingduinen.
In 1972 verscheen het handboek "Groundwater Recovery" dat een inleiding geeft op hydrologie en technische aspecten van drinkwaterwinning. Het boek bevat een schat aan informatie over de praktijk van grondwaterstroming naar putten.

Publicaties

1964 - Het drijvende duinwater. Inaugurele rede. Waltman, Delft.
1972 - Groundwater Recovery. Macmillan Press, London.
1983 - Artificial Groundwater Recharge. Pitman Advanced Publishing Program, Boston.
(samen met T.N. Olsthoorn).

Wetenschappelijk werk

Huisman werkte van 1947 tot 1964 bij de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Van 1964 tot 1981 was hij hoogleraar aan de TU Delft [1]. Vanuit zijn praktische ervaring als ingenieur ontwikkelde hij zich tot een internationationale autoriteit op het gebied van drinkwaterwinning en kunstmatige infiltratie [2]. Hij schreef handboeken over grondwaterwinning, kunstmatige infiltratie en langzame zandfiltratie. Van 1976 tot1978 was hij rector magnificus.
Huisman was betrokken bij de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden en stond aan de wieg van het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE).
Hij overleed eind oktober 1996 [3].

Referenties

[1] Lijst van voormalige professoren, website TU Delft.

[2] Bij het afscheid van prof. dr. ir. L. Huisman. H2O, 1984.

[3] In memoriam prof.dr.ir. L. Huisman. TU Delta, weekblad van de Technische Universiteit Delft, 7 november 1996.