H. Bosch

In het kort...

De formule van Bosch beschrijft de voorplanting van het getijden in het grondwater onder een deklaag. Hij publiceerde deze vergelijking in een verslag van zijn voordracht voor het Hydrologisch Colloquium (Maas, 1997).

Publicaties

pdf 1951 - Geohydrologisch onderzoek te Bergerambacht. Voordracht voor het Hydrologisch Colloquium.

Wetenschappelijk werk

Bosch werkte na zijn studie vanaf 1947 in dienst van de Haagse Duinwaterleiding DWL.
Begin jaren vijftig legde dit bedrijf een buisleiding van Bergarnbacht naar Scheveningen om de slinkende voorraad duinwater kunstmatig aan te vullen met rivierwater.
Bij de voorbereiding op de bouw van het innamewerk aan de Lek leidde Bosch zijn getijdeformule af.

Van 1961 tot 1984 was Bosch directeur van de DWL.

Referenties

pdf[1] Maas, K. en T. Olsthoorn, 1997. Snelle oudjes gaan Matlab. Stromingen jaargang 3 nummer 4 bladzijde 21-42.

De publicatie met de afleiding van de formule van Bosch is op deze pagina beschikbaar dankzij Kees Maas en Mark Bakker, beheerders van het archief van het Hydrologisch Colloquium.