Mark Bakker

mark_bakker
Mark Bakker

In het kort...

prof. dr. ir M. (Mark) Bakker is de maker van TimML, een open source programma voor het bouwen van analytische elementen modellen, geschreven in Python.

Publicaties

1994 - Two-dimensional groundwater flow with free boundaries using the hodograph method. Proefschrift Universiteit van Minnesota.

Biografie

Mark Bakker studeerde in 1989 af in de civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. In 1994 promoveerde hij aan de universiteit van Minnesota. In 2008 werkte hij een jaar bij KWR in Nieuwgein aan de ontwikkeling van analytische elementen. Sinds 2010 is hij hoogleraar in Delft.

Referenties

[1]Homepage van Mark Bakker aan de Technische Universiteit Delft

[2] Homepage van Mark Bakker aan de Universiteit Delft