Otto Strack

otto_strack_zwartwit
Otto D.L. Strack

In het kort...

dr. ir. O.D.L. (Otto) Strack ontwikkelde de analytische elementenmethode. Dit is een techniek die meerdere analytische oplossingen combineert tot een regionaal grondwatermodel. Hij schreef daarover het standaardwerk "Groundwater Mechanics" (1989)

Publicaties

1970 Stroming Zout grondwater. In: Cursus Zout Grondwater in Nederland deel II Vol. A.

1989 Groundwater Mechanics

Biografie

Otto D.L. Strack (1943) studeerde in de jaren zestig civiele techniek in Delft. Tijdens het vak bodemmechanica nam hij kennis van de formule van Thiem voor stroming naar een put in een rond eiland als praktisch hulpmiddel voor bemalingsberekeningen. Hij was gefascineerd door het idee dat je praktisch bruikbare berkening kunt uitvoeren op basis van een wiskundige oplossing. Dit was voor hem aanleiding om bodemmechanica als hoofdvak te kiezen [1]. In 1969 studeerde hij af.
Na zijn promotie in Delft (1973) kreeg hij een aanstelling aan de Universiteit van Minnesota. Daar probeerde hij een praktisch probleem op te lossen dat waarbij het nodig was om een regionaal model te maken om lokale omstandigheden gedetailleerd te kunnen gemodelleren. De toenmalige computers hadden onvoldoende rekenkracht om met discrete modellen grote gebieden met een hoge resolutie te modelleren. Dat was voor Strack aanleiding om de analytische elemententechniek te ontwikkelen [1].
Behalve Henk Haitjema promoveerde ook Mark Bakker in Minnesota op werk aan de Analytische Elementen Methode [2]. Tegenwoordig bestaat er een kleine zeer actieve gemeenschap van onderzoekers die deze methode verder ontwikkelt. [3]

Referenties

[1] Strack, O.D.L., 2003. Autobiographical Sketch of Otto D.L. Strack. Ground water, volume 41 no. 4

[2] Homepage van Mark Bakker aan de Universiteit Delft

[3] Homepage van de Analytic Element Modeling Community