Gerrit Jan de Glee

In het kort...

dr. ir. G.J. (Gerrit Jan) de Glee promoveerde in 1930 op het onderwerp grondwaterstroming naar putten. In zijn dissertatie publiceerde een formule voor grondwaterstroming naar een put onder een deklaag met watervoerende sloten. Deze formule staat bekend als de formule van De Glee.

Publicaties

pdf-logo1930 - Over grondwaterstroomingen bij wateronttrekking door middel van puttenroundwater Recovery. Waltman, Delft.

Wetenschappelijk werk

Gerrit Jan de Glee schreef zijn proefschift in de jaren twintig, toen hij in dienst was van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Dit had tot taak om Nederland op het waterleidingnet aan te sluiten. Later werd hij directeur van de WAPROG, de waterleiding-maatschappij voor de provincie Groningen. In 1962 ging hij met pensioen.

Referenties

pdf[1] Maas, K. en T. Olsthoorn. Snelle oudjes gaan Matlab. Stromingen jaargang 3 nummer 4 bladzijde 21-42.