Ernstgenootschap

Geschiedenis

Wat is het Ernstgenootschap?

Het Ernstgenootschap stelt zich ten doel om "het bestaande analytische kennis-arsenaal te onderhouden, aan te passen aan de eisen van de tijd en verder uit te bouwen; deze kennis door middel van voordrachten en publikaties bekendheid te geven en toegankelijk te maken voor niet-analytisch opgeleide hydrologen." (Anoniem, 1997)

Zoals een respectabel genootschap betaamt is het Ernstgenootschap met enige geheimzinnigheid omgeven. Er is geen officiele website en ook op de website van de Nederlandse Hydrologische Vereniging wordt het Ernstgenootschap niet genoemd.

Oprichting van het genootschap

Het Ernstgenootschap vindt zijn oorsprong in een artikel van Jan van Bakel over het leven en werk van Lodewijk Ernst (Bakel, 1996). Dat artikel besluit hij met de opmerking: "Pogingen om de wetenschappelijke erfenis van Ernst op een andere manier te ontsluiten, zijn tot nu toe niet erg succesvol gebleken. Misschien wordt het tijd voor een Ernst-genootschap." Daarop verscheen in Stromingen een oproep "om deel te nemen aan een Werkgroep Analytische Hydrologie, in de wandeling het 'Ernstgenootschap'." (Anoniem, 1997) Dat het ook werkelijk tot oprichting is gekomen, blijkt uit het In memorian voor Ernst dat Jan van Bakel schreef in Stromingen (Bakel, 2007).

Activiteiten

Naar de werkelijke aard van de activiteiten en bijeenkomsten van het Ernstgenootschap blijft het gissen. We vangen daarvan misschien een glimp op in het artikel dat Kees Maas schreef naar aanleiding van "een uitwerking van een voordracht voor de ND-werkgroep Analytische Methoden (het Ernstgenootschap), gehouden op 7 juni 2000" (Maas, 2007).
Onduidelijk blijft ook wie er precies lid zijn van het Ernstgenootschap. Als contactpersonen in de eerste oproep in Stromingen staan de namen van Jan van Bakel, Kees Maas en Nicko Straathof genoemd (Anoniem, 1997). En in een boekbespreking in Stromingen merkt Mark Bakker terloops op "En daar kan ik het als lid van het Ernstgenootschap niet mee oneens zijn." (Bakker, 2000).

Referenties

pdf-logoAnoniem (1997). Een mooie winter... Stromingen, jaargang 3, nummer 1 pagina 4.

pdf-logoBakel, J. van (1996). De hydrologische grootheid 'Ernst’. Stromingen, jrg 2, nr 2, pag 17–21,

pdf-logoBakel, J. van (2007). In memorian dr. L.F. Ernst. Stromingen jaargang 13 nummer 2 bladzijde 62.

pdf-logoBakker, M. (2000). Boekbespreking Applied Mathematics in Hydrogeology. Stromingen jaargang 6 nummer 1.

pdf-logoMaas, K. (2000). Het verlagingspatroon rondom een put nabij een niet-versmeerde breuk in een gelaagde aquifer. Stromingen jaargang 6 nummer 4 bladzijde 37 - 39.