Wim de Lange

In het kort...

dr. ir. W. (Wim) de Lange was de drijvende kracht achter het landelijke analytische elementenmodel NAGROM. Zijn proefschrift vormt de onderbouwing van dit model.
De Lange publiceerde artikelen in Stromingen over analytische oplossingen voor de interactie van grond- en oppervlaktewater in grondwatermodellen.

Publicaties

pdf-logo1996 - Groundwater Modeling of large domains with analytic elements. Proefschrift TU Delft.

pdf-logo1997 - Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel, Deel 1: De basis voor het modelconcept. Stromingen, jrg 3, nr 2, pag 17-28.

pdf-logo1997 - Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel, Deel 2: Het gebruik van de randvoorwaarde. Stromingen, jrg 3, nr 3, pag 31-47.

pdf1997 - Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel, Deel 3: Het parametriseren van de randvoorwaarde. Stromingen, jrg 3, nr 4, pag 17-28.

pdf2001 - Wanneer geldt slootafstand = elementbreedte in de berekening van de topsysteemweerstand voor grondwatermodellering. Stromingen, jrg 7 nr 3 blz 13-15.

pdf2002 - Modelconcepten voor de interactie tussen verzadigd grondwater en oppervlaktewater. Stromingen jrg. 8 nr. 2 blz. 11-28

Biografie

Willem Jan de Lange werd geboren op 22 december 1953 in Semarang (Indonesië). In 1975 studeerde hij af in de weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische school in Leeuwarden en in 1981 in de Civiele Techniek aan de Technische Hogeschool Delft. Zijn afstudeeronderwerp betrof een drie-dimensionaal grondwatermodel met een scherp grensvlak tussen zout en zoet grondwater gebaseerd op de rand-elementenmethode.

Van 1983 tot 1986 was hij werkzaam bij de provinciale Waterstaat van Zuid-Holland als geohydroloog. Hij onderzocht onder meer het voorlopen van de getijdebeweging in het grondwater op de getijbeweging in de Hollandse IJssel.
Vanaf 1986 werkte hij bij het RIZA te Lelystad, waar hij het landelijke analytische elementenmodel NAGROM ontwikkelde. In 1996 promoveerde hij op dit onderwerp aan de Technische Universiteit Delft.

Referenties

cv_deLange[1] Curriculum vitae uit het proefschrift van Wim de Lange