Reistijd naar een watergang

reistijd_t1

Regenwater dat infiltreert op hogere gronden zal uiteindelijk als kwel uittreden in sloten in lage gebieden. Ernst (1973) geeft een formule waarmee de ouderdom berekend kan worden van het  grondwater op elke plaats tussen de waterscheiding en het kwelgebied.
De oplossing van Ernst is een aanpassing van de klassieke reistijdenformules van De Vries voor regionale grondwaterstroming (De Vries, 1967).

Formules

De reistijd t van een waterdeeltje dat uittreedt op afstand x van de waterscheiding kan volgens Ernst (1973; blz 7 formule 14) worden berekend met:

De formule houdt rekening met het effect van radiale stroming bij de watergang en is volgens Ernst toepasbaar voor D/L < 0.1.

verklaring van symbolen

t(x) : tijd sinds infiltratie van een waterdeeltje (d)
x : afstand tot de waterscheiding (m)
N : grondwateraanvulling (m/dag)
D : de pakketdikte van het watervoerende pakket (m)
β : porositeit van het watervoerende pakket (-)
L : afstand tussen de kwelgebieden (m)

Referenties

De Vries, J.J. (1967). Grondwaterstroomsystemen in de Achterhoek. Ongepubliceerde ICW-Nota, Wageningen.

Ernst, L.F. (1973). De bepaling van de transporttijd van het grondwater bij stroming in de verzadigde zone. Nota 755. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.