Beregening uit grondwater

Eind jaren tachtig liet provincie Overijssel onderzoek doen naar de effecten van beregening uit grondwater. Op basis van vier karakteristieke geohydrologische profielen werd bepaald wat het effect is van een afzonderlijke onttrekking. De berekende verlagingen werden met GIS vertaald naar een provinciedekkend kaartbeeld. De geohydrologische profielen werden als volgt geschematiseerd (p.39):

profiel 1 2 3 4
kD1 300 300 300 300
S1 0,15 0,15 0,15 0,15
c1 - 200 1 1
kD2 - 1000 1000 1000
S2 - 0.001 0.001 0.001