verticale leeftijdverdeling freatisch pakket

In een homogeen freatisch pakket is de bovenste helft van het water jonger (in jaren) dan de pakketdikte (in meters)

vertraging dikke onverzadigde zone

Bij een dikke onverzadigde zone bedraagt de vertraging in de dynamiek van de grondwaterspiegel maximaal 10 dagen per meter. Hooguit de helft hiervan komt voor rekening van de transporttijd in de onverzadigde zone.
De resterende vertraging is het gevolg van de fasevertraging in de golfbeweging van de grondwaterspiegel door berging in de verzadigde zone en drainageweerstand.