doorlatendheid k

De doorlatendheid van gronden in Nederland ligt tussen 0.0001 m/dag voor nauwelijks doorlatende zware klei en 100.000 m/dag voor grind. Voor zandgronden ligt de k-waarde tussen 0,5 en 250 m/dag.

globale waarden per grondsoort

Een zeer globale schatting van het doorlaatvermogen van verschillende grondsoorten is te vinden in Tabel 2.1 op bladzijde 9 van het grondwaterzakboekje Bot (2011):

Globale horizontale doorlatendheid
grondsoortdoorlatendheid (m/dag) 
zware klei 0.0001  
potklei 0.001  
matig zware klei 0.01  
zandige klei 0,05  
keileem 0,05  
veen 0.001 - 0.1  
kleiig veen 0,005  
sterk zandig veen 0,05  
leem/löss 0,05  
zandige leem 0,3  
lichte zavel 0,5  
teelaarde 5  
schelpen 30  
fijn zand 1 - 10  
duinzand 7  
grof zand 30  
zeer grof zand 80  
uiterst grof zand 200  
fijn grind 1.000 - 10.000  
grof grind 10.000 - 100.000  

 

doorlatendheid van zand

De doorlatendheid van zand (k-waarde) is afhankelijk van de grofheid (de mediaan in micrometer) en het slibgehalte. De waarden liggen overwegend tussen 1 en 50 m/dag, tot maximaal 250 voor zeer grof zand zonder slibDe doorlatendheid van zand (k-waarde) kan worden geschat met tabel 2.5 uit het grondwaterzakboekje (p.11):

 

Gemiddelde doorlatendheid van zand (in meter/dag)
korrelgroottezandmediaan
micrometer
zonder slibfractiezwak slibhoudendsterk slibhoudend
uiterst fijn 63 - 105 3 2 0.5
zeer fijn 105-150 6 4 1
matig fijn 150-210 15 10 3
matig grof 210-300 30 20 5
zeer grof 300-420 55 35 10
uiterst grof 420-2000 250 150 50

 

Referenties

Bot, A.P. 2011. Grondwaterzakboekje. Uitgegeven door Bot Raadgevend Ingenieur. www.grondwaterzakboekje.nl