grootte intrekgebied

VUISTREGEL: Een grondwateronttrekking van 1 miljoen m3/jaar in een freatisch pakket heeft een intrekgebied van 300 tot 500 ha.

De vuistregel volgt uit het inzicht dat het onttrokken water uiteindelijk afkomstig moet zijn van grondwateraanvulling.

Onderbouwing

onttrekking = grondwateraanvulling

Bij een freatische winning is het onttrokken water afkomstig van geïnfiltreerd regenwater. De grootte van het intrekgebied volgt uit (Van Ommen, 1986):

Verklaring symbolen:

Q : onttrekking (m3/jaar)
N : voeding van het grondwater in (m/jaar)
A : oppervlak van het intrekgebied (m2)

 
De formule houdt geen rekening met eventuele infiltratie vanuit waterlopen van aangevoerd oppervlaktewater van buiten het intrekgebied.

grondwateraanvulling = 200 tot 300 mm/jaar

De grondwateraanvulling bedraagt in Nederland 200 tot 300 mm/jaar.
Daaruit volgt dat het intrekgebied een oppervlak heeft van 300 tot 500 ha voor een onttrekking van 1 miljoen m3/jaar.

1 kilometer

Een onttrekking van 1 miljoen m3/jaar trekt grondwater aan over een afstand van  ruim 1 kilometer, als het intrekgebied niet wordt scheefgetrokken door een regionaal stromingsgradiënt. 
In de praktijk komen zuiver cirkelvormige intrekgebieden niet voor, maar het geeft een idee van de afstand.

Ligging intrekgebied

Ceric en Haitjema (2005) geven een overzicht van eenvoudige formules waarmee de grootte en de vorm van intrekgebieden van grondwateronttrekkingen kunnen worden berekend.

Referenties

Ceric, A. en H. Haitjema (2005).On Using Simple Time-of-Travel Capture Zone Delineation Methods. Ground Water Vol. 43 No. 3 (2005) Pag. 408-412.

Van Ommen, H.C. (1986). Influence of diffuse sources of contamination on the quality of outflowing groundwater inclusing non-equilibrium adsorption and decomposition. Journal of Hydrology 88 (1986) pag. 79-95. Elsevier Science Publishers, Amsterdam.