Radiale stroming naar een waterloop 

VUISTREGEL: de afstand waarover stroombanen toebuigen naar een ondiepe watergang is gelijk aan de dikte D van het watervoerend pakket

Onderbouwing

radiale stroming

Ondiepe sloten aan de bovenkant van een dikke watervoerende laag trekken grondwater aan. Hierdoor krommen stroombanen omhoog naar de slootbodem. Dit verschijnsel heet radiale stroming.
Volgens de vuistregel is radiale stroming beperkt tot een afstand D vanaf de waterloop, gelijk aan de dikte van de watervoerende laag.

radiale-stroming-watergang

Voor het gebied met radiale stroming in de buurt van een ondiepe watergang gaat de Dupuit-aanname niet op. Vergelijkingen die op de Dupuit-aanname zijn gebaseerd mogen dan niet worden toegepast. Dat zijn vrijwel alle vergelijkingen die in de praktijk worden toegepast. Het is dus nuttig om een idee te hebben van de afstand waarover radiale stroming zich voordoet.

herkomst van de vuistregel

Volgens Ernst (1973; pagina 6) is de afstand waarbinnen radiale stroming nabij een ondiepe watergang voorkomt gelijk aan de pakketdikte. Hij geeft daarbij bovenstaande figuur. Daarin zijn de stroombanen volledig gekromd afgebeeld, ook in het gebied waar horizontale stroming wordt verondersteld.
Bij deze figuur geeft Ernst als onderschrift: "Voor het gebied -L/2 + D < x < L/2 -D kan de stroming als vrijwel horizontaal worden beschouwd".
Buiten dat gebied treedt radiale stroming op.

Referenties

pdf-ernst1937Ernst, L.F. 1973. De bepaling van de transporttijd van het grondwater bij stroming in de verzadigde zone. Nota 755. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.