bergingscoëfficient van zand

De freatische bergingscoëfficient van zandgronden varieert tussen 0,02 en 0,20 en is afhankelijk van de diepte van de grondwaterstand beneden maaiveld. Bij een grondwaterstand dicht onder maaiveld is de bergingscoëffient kleiner dan bij diepe grondwaterstanden.

Onderstaande tabel geeft kenmerkende waarden voor zandgronden (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988 blz. 462)

verandering
freatische
grondwater-
stand
BroekeerdBeekeerdPodzol
leemarm
matig fijn
Podzol
lemig
matig fijn
tot zeer fijn
Enkeerd
20 - 0 0,03 0,02 0,07 0,03 0,05
40 - 0 0,04 0,04 0,10 0,04 0,07
60 - 0 0,05 0,05 0,13 0,06 0,10
80 - 0 0,06 0,06 0,14 0,08 0,12
100 - 0 0,07 0,07 0,15 0,10 0,14
120 - 0 0,09 0,08 0,15 0,11 0,16
150 -0 - - 0,17 0,13 0,17

 

Referenties

PDF-logo

[1] Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988. Cultuurtechnisch vademecum. Vereniging voor landinrichting.