bandbreedte verlagingskegel onttrekking

De verlagingskegel van een grondwateronttrekking in vrij afwaterend gebied ligt tussen Dupuit en De Glee. De formule van Dupuit geeft de minimale verlaging voor een grondwateronttrekking, de formule van De Glee de maximale verlaging.

grootte intrekgebied

Een grondwateronttrekking van 1 miljoen m3/jaar in een freatisch pakket heeft een intrekgebied van 300 tot 500 ha.

leeftijdverdeling onttrokken grondwater

De leeftijdverdeling van opgepompt water hangt niet af van de vorm van het intrekgebied, noch van de opgepompte hoeveelheid.

afvoerreductie door grondwateronttrekking

Ongeveer 85 tot 90% van het grondwater van een onttrekking gaat ten koste van de afvoer naar waterlopen. De resterende 10 tot 15% gaat ten koste van verdamping van gewassen en leidt dus tot opbrengstbvermindering..