Noordbergum effect

Het Noordbergum effect is het verschijnsel dat de druk in een afgesloten watervoerd pakket groter wordt, direct nadat water onttrokken wordt.

Lisse-effect

Door insluiting van lucht boven de onverzadigde zone kan het freatisch grondwater na een regenbui sterk stijgen. Dit verschijnsel staat bekend als het Lisse-effect.

gliedelaag

In veenprofielen wordt vaak een ondoorlatende gliedelaag aangetroffen. De grondwaterdruk in het zand zal wezenlijk zal verschillen van de freatische grondwaterstand in de veenlaag.