Rapporten USGS

De US Geological Service heeft een lange staat van dienst op het gebied van grondwater, het onderzoek heeft zich met name gericht op effecten van onttrekking van grondwater en pompproeven. Rapporten zijn te downloaden via deze link.