De Bakelse Stroom

Jan van Bakel werkte bijna dertig jaar bij Alterra als onderzoeker op het gebied van waterhuishouding en landbouwschade. Op zijn website debakelsetroom publiceert hij columns waarin oude kennis een belangrijke plaats inneemt.