NHI

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium is een landelijk model van het hydrologisch systeem. De invoergegevens zijn te downloaden, zodat vrijwel landsdekkende kaarten beschikbaar zijn van grondwateraanvulling en drainagekenmerken.