DINOloket

TNO stelt gegevens van de ondergrond beschikbaar via DINOloket. Naast grondwaterstanden en boorbeschrijvingen is hier ook het landelijke ondergrondmodel REGIS te vinden.