Bruce Hunt

Gereedschap voor grondwaterberekeningen en hydraulica. Erg handig zijn de spreadsheets voor het stream-depletion problem, de infiltratie vanuit een watergang naar  een grondwateronttrekking.

Bruce Hunt is gepensioneerd medewerker van de universiteit van Canterbury. Hij publiceerde in de jaren tachtig en negentig artikelen met analytische oplossingen voor grondwatervraagstukken.

Waterlog.info

Website van R.J. Oosterbaan met veel gereedschap voor ontwateringsvraagstukken. Veel over tropische gebieden, zoutproblemen en dergelijke. Met veel handige tooltjes voor numerieke berekeningen.
Oosterbaan werkte bijna veertig jaar bij het ILRI en heeft ervaring in bijna dertig landen in Azie, Afrika en Latijns Amerika.

mflab

mfLab is een google code project van Theo Olsthoorn. Het omvat Matlab-scripts om Modlfow modellen aan te sturen.
Het project omvat ook een bestand (Bruggeman7xxSeries.zip) met Matlab xscripts voor alle meerlagen-oplossingen van Bruggeman (1999). Een toelichting op die scripts is te vinden in Stromingen 19 (2013) nummer 1.

NHI

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium is een landelijk model van het hydrologisch systeem. De invoergegevens zijn te downloaden, zodat vrijwel landsdekkende kaarten beschikbaar zijn van grondwateraanvulling en drainagekenmerken.

TimML

Broncode van TimML, het grondwatermodel op basis van analytische elementen van Mark Bakker.