KNMI

De website van het KNMI bevat een schat aan gegevens, zowel dagwaarden van neerslag en verdamping als statistieken.

DINOloket

TNO stelt gegevens van de ondergrond beschikbaar via DINOloket. Naast grondwaterstanden en boorbeschrijvingen is hier ook het landelijke ondergrondmodel REGIS te vinden.

geologievannederland.nl

Website met brede achtergrondinformatie over geologie, fossielen en bodem. Veel uitleg over geologische processen en landschappen.
Met databases van vindplaatsen van fossielen en zwerfstenen.