AMO/ICASTAT

Eit van der Meulen en Paul Baggelaar zijn specialisten in de niche markt van statistische analyse van mileudata. Ze hebben hiervoor eigen software ontwikkeld die ook te koop is voor andere gebruikers.

Paul Baggelaar modelleert sinds 1985 grondwaterstandsreeksen met behulp van Box-Jenkins tijdreeksanalyse en is in ons land de bekendste deskundige op dat gebied.

logo-hydrology-nl
 

Hydrology.nl

De website Hydrology.nl is het Nederlandse portaal van UNESCO en de International Association of Hydrogeologists (IAH) naar de internationale hydrologische gemeentschap. Op Hydrology.nl vind je de laatste ontwikkelingen op internationaal hydrogeologisch gebied overzichtelijk bij elkaar.

 

De Bakelse Stroom

Jan van Bakel werkte bijna dertig jaar bij Alterra als onderzoeker op het gebied van waterhuishouding en landbouwschade. Op zijn website debakelsetroom publiceert hij columns waarin oude kennis een belangrijke plaats inneemt.

Analytic Element Community

AEM_community

De Analytic Element Modeling Community is een samenwerkingsverband dat zich richt op het ontwikkelen van modellen gebaseerd op Analytische Elementen.

Hulp bij Octave

Octave is een open source softwarepakket dat de ambitie heeft om een volwaardig open source alternatief voor Matlab te ontwikkelen. Grondwaterhydrologen die ondersteuning zoeken kunnen terecht bij Philip Nienhuis, geohydroloog bij de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Grondwaterzakboekje

Het grondwaterzakboekje geeft tabellen en formules die een grondwaterhydroloog dagelijks nodig heeft.
Op de website verschijnt nieuws en achtergrondinformatie.

Dick Edelman

Dick Edelman geeft een overzicht van geologische formaties en hun hydrogeologische eigenschappen. Veel informatie over de opbouw van de ondergrond in Nederland en een goed vertrekpunt om snel in de hydrogeologie van een regio thuis te raken.

stromingen
 

NHV

De Nederlandse Hydrologische Vereniging is de beroepsvereniging voor Nederlandse hydrologen. Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het Nederlandstalige vakblad Stromingen en het organiseren van symposia en trainingen op het gebied van de hydrologie.