Bibliotheek Wageningen

De bibliotheek van de universiteit in Wageningen omvat talloze publicaties op het gebied van grondwater en analytische methoden. Publicaties die vrij digitaal beschikbaar zijn, zijn direct te downloaden.

Bibliotheek SamSamWater

De hydrologen van SamSamWater zetten een mooie VU-traditie voort door hydrologische kennis over drinkwater in te zetten voor verbetering van leefomstandigheden in verre landen. In de digitale bibliotheek zijn massa's publicaties te vinden en te downloaden.

Rapporten Alterra

Alle rapporten van Alterra zijn digitaal beschikbaar via de website.
De laatste jaren verschijnt er weinig dat voor hydrologen de moeite waard is, maar onder de oudere rapporten zijn genoeg pareltjes te vinden.

Rapporten USGS

De US Geological Service heeft een lange staat van dienst op het gebied van grondwater, het onderzoek heeft zich met name gericht op effecten van onttrekking van grondwater en pompproeven. Rapporten zijn te downloaden via deze link.

Rapporten KNMI

De website van het KNMI geeft onder meer een overzicht van alle KNMI-publicaties die zijn verschenen vanaf 1895. Een groot deel daarvan is ook te downloaden als pdf.