AMO/ICASTAT

Eit van der Meulen en Paul Baggelaar zijn specialisten in de niche markt van statistische analyse van mileudata. Ze hebben hiervoor eigen software ontwikkeld die ook te koop is voor andere gebruikers.

Paul Baggelaar modelleert sinds 1985 grondwaterstandsreeksen met behulp van Box-Jenkins tijdreeksanalyse en is in ons land de bekendste deskundige op dat gebied.