Werken met van matrixformules

Matrixformules worden gebruikt om olossingen voor meerder ewatervoerende lagen door te rekenen.

Opstellen systeemmatrix A

De systeemmatrix A omvat de bodemconstanten voor een systeem van meerdere watervoerende lagen.